Maksuhäiriömerkintä on negatiivissävytteinen termi ja pelkän sanankin taakse kätkeytyy melko ikävä asia. Kyseinen merkintä lisätään yksityishenkilön luottotietoihin ja syitä voi olla useita erilaisia – maksujen laiminlyönti on kuitenkin taustalla jossakin muodossa. Suomessa rekisteriä maksuhäiriömerkinnöistä ylläpitävät Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland. Merkinnän tekemisen edellytyksen ja perusteet löytyvät laista, tarkemmin sanottuna luottotietolaista.

Mistä maksuhäiriömerkinnän voi saada?
Kuten mainitsimme, taustalla on aina maksujen laiminlyöminen – kyse voi olla laskusta tai velkasaatavasta. Mikäli lasku jää maksamatta, ei maksuhäiriömerkintä lankea kontolle heti eräpäivän mentyä ohi. Merkinnän voi saada aikaisintaan kaksi kuukautta maksun eräpäivän jälkeen. Käytännössä merkinnän saamisessa kuluu kuitenkin usein kuukausia pidempään.

Merkintää ei käytännössä voi saada täysin yllättäen. Maksun perijä lähettää tavallisesti useita maksuhuomautuksia ennen maksuhäiriömerkinnän saamista ja niistä viimeinen tulee lähettää kolme viikkoa eli 21 päivää, ennen kuin merkintä maksuhäiriöstä voidaan lisätä rekisteriin.

Kun maksuhuomautuksen saa, kannattaa aina olla velkojaan eli maksun perijään yhteydessä. Sovitteluhalua löytyy käytännössä aina ja maksuaikataulu voidaan järjestää sopivaksi. Merkintää rekisteriinsä ei kannata ottaa vain sen takia, ettei jaksa tai huvita ottaa yhteyttä velkojaan.

Mitä maksuhäiriömerkintä merkitsee?
Merkintä luottotiedoissa hankaloittaa merkinnän saaneen elämää monella tapaa ja voi estää monia tavallisena pidettyjä asioita. Esimerkiksi asumisen kohdalla voi olla vaikeaa saada uutta vuokra-asuntoa, sillä tavallisesti vuokranantajat tarkastavat aina vuokralaisen luottotiedot ennen sopimuksen allekirjoittamista. Mikäli asut tällä hetkellä vuokralla, ei nykyisen asunnon sopimukseen kuitenkaan ole merkinnällä vaikutusta – maksuhäiriömerkinnästä ei lähde tietoa automaattisesti vuokranantajallesi.

Työnhaun kannalta maksuhäiriömerkinnällä voi olla vaikutusta, sillä työnantaja joillakin merkittävää taloudellista vastuuta sisältävillä aloilla voi ja saa tarkastaa työntekijän luottotiedot. Tämä ei välttämättä koske ainoastaan esimerkiksi talousalalla työskenteleviä ihmisiä, sillä vaikkapa remontoinnin parissa työskentelevät työntekijät ovat merkittävässä taloudellisessa vastuussa asiakkaidensa kodeista. Työsuhdetta ei voi irtisanoa kuitenkaan merkinnän vuoksi.

Lainojen ja luottojen merkintä ymmärrettävästi vaikeutuu tai tulee käytännössä jopa mahdottomaksi maksuhäiriömerkinnän myötä. Pankkitilin ja maksukortin pitäminen tai saaminen on kuitenkin edelleen mahdollista. Aiemmin verkkopankkia ei välttämättä saanut voimassa olevan merkinnän takia, mutta tämä on sittemmin muuttunut. Nykyisin maksuhäiriömerkintä ei kuitenkaan enää estä valtion takaaman opintolainan saamista.

Miten merkinnästä pääsee eroon?
Ensinnäkin on hyvä tehdä selväksi, että vaikka merkintään ei pidä suhtautua mitenkään kepeästi, ei maksuhäiriömerkintä ei ole lopullinen. Monelle se kuitenkin valitettavasti toimii herätyskellona hieman liian myöhään ja herättää toimimaan oman taloudenhoidon järkevyyden puolesta. Tavallisesti merkintä pysyy rekisterissä kahdesta neljään vuoteen. Vastoin edelleen varsin yleistä harhaluuloa, ei velan pois maksaminen poista merkintää rekisteristä. Vastaavasti myöskään velka ei katoa mihinkään maksuhäiriömerkinnän poistuessa rekisteristä.

Velkaneuvonnasta saa apua
Kunnat tarjoavat Suomessa talous- ja velkaneuvontaa, joka on tarkoitettu niin yksityisille henkilöille kuin pienyrittäjille. Neuvonnassa asiakas toimii yhteistyössä talous- ja velkaneuvojan kanssa sekä häneltä saa apua vaikkapa neuvotteluun velkojan kanssa. Neuvojat tuntevat myös velkajärjestelyyn hakeutumisen tavat.

Yleensä ensimmäinen tapaaminen velkaneuvojan kanssa aloitetaan tilanteen kartoittamisella. Mitään syytä häpeään ei ole, sillä kyseessä on julkinen palvelu, johon olet oikeutettu. Velkaneuvojat ovat alan ammattilaisia ja todennäköisesti he ovat nähneet juuri sinun tilannettasi paljon vaikeampiakin tilanteita useasti.

Velkojen yhdistäminen
Velkaneuvonnan myötä tilanne alkaa selviytyä ja siihen etsitään ratkaisua yhdessä ammattilaisen kanssa. Usein voi olla järkevää yhdistää velat yhdeksi uudeksi lainaksi useiden erillisten maksusopimusten tekemisen sijaan. Tähän on tarjolla useita eri vaihtoehtoja, joiden tarjoamien uusien lainojen edullisuudessa esiintyy suurta vaihtelua tilannekohtaisesti. Tässäkin tapauksessa vertailu kannattaa. Lainojen yhdistäminen työttömänä tai muussa haastavassa taloudellisessa tilanteessa on ehdottomasti harkinnan arvoinen vaihtoehto.