Matalin vuosittainen tuloraja, jonka lainanantaja hyväksyy. Vertailu osoittaa matalimman mahdollisen tulorajan, mikä tarkoittaa että lainarajaa voidaan kohottaa korkeammaksi kyseisen lainantarjoajan toimesta.

Yritys Määrä Kesto Tuloraja vuodessa
Lainasto
(Pikavippi)
100 - 3.000€ 2 kuukautta - 47 kuukautta Pienet säännölliset tulot
Ferratum
(Pikavippi)
100 - 4.000€ 2 viikkoa - 54 kuukautta Pienet säännölliset tulot
iRaha
(Pikavippi)
25 - 2.000€ 1 viikko - 3 kuukautta Pienet säännölliset tulot

Tulorajat – laina pienituloiselle

Pikavippien ja pikalainojen myöntämisen yhtenä ehtona useimmiten on se, että hakijalla on palkka- tai eläketuloja tietyn verran vuodessa. Kun pikavippiä lähtee hakemaan, kannattaakin ensimmäiseksi tarkistaa myöntäjän asettama tuloraja, jos sellainen on suoraan löydettävissä sivuilta. Huomioitavaa on myös se, ettei pääomatuloja useimmiten lasketa tuloiksi pikavippihakemuksessa.

Kuka on pienituloinen?

Pienituloisuuden raja ei ole yksiselitteinen kuukausiansioiden summa, vaan se riippuu esimerkiksi asuinpaikasta. Pääkaupunkiseudulla noin 2000 euroa kuukaudessa bruttona ansaitseva voi olla pienituloinen, mutta muualla Suomessa normaalituloinen. Asumismenot kun haukkaavat pääkaupunkiseudulla usein varsin suuren osan palkkatulosta.

Pienituloisiksi määritellään ne henkilöt, joilla on rahaa käytettävissään alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Mediaanitulo on siis tulo, joka osuu janan keskimmäiseksi, kun kaikki palkkasummat asetetaan jonoon pienimmästä suurimpaan.

Pikavippi tai pikalaina voi olla tarpeellinen apu juuri pienituloiselle, mutta millaiset tulojen tulisi sitten olla, jotta pikavippi irtoaa? Tämä onkin hyvä kysymys, mutta on muistettava, että lainan hakemiseen vaikuttavat tietysti mutkin seikat kuin varsinaisten tulojen määrä.

Mistä luotonantaja saa tulotiedot?

Kun asiakas hakee pikavippiä tai pikalainaa, tulee hänen täyttää luottohakemus, jossa kysytään myös asiakkaan tulo- ja menotietoja. Koska luotonmyöntäjän tulee toimia jo lainkin puitteissa vastuullisesti, ei selkeästi maksukyvyttömälle voida myöntää luottoa. Myös haetun luoton määrä vaikuttaa usein myöntöperusteisiin. Lyhyesti sanottuna luotonantaja saa siis tulotiedot hakijalta itseltään, mutta usein tuloista vaaditaan jonkinlainen tosite hakemuksen liitteeksi. Tällainen voi olla esimerkiksi tiliote tai palkkakuitti.

Tulotietojen lisäksi luotonmyöntäjä tarvitsee tiedot myös hakijan luottotiedoista. Suomessa tämä tapahtuu Suomen asiakastiedon kautta, josta hakija antaa luvan hakea tietonsa yleensä aina hakemuksen täyttämisen yhteydessä.

Mikä luetaan tuloiksi?

Kuten jo aiemmin mainitsimme, lukevat pikavippejä ja -lainoja myöntävät yritykset tuloiksi useimmiten palkka- ja eläketulot. Jotkut luotonmyöntäjät vaativat työsuhteen olevan vakituinen tai ainakin niin, ettei luottoa hakeva henkilö ole koeajalla. Kaikilla pikavippejä myöntävillä yrityksillä tämä käytäntö ei kuitenkaan päde. Onkin nimittäin varsin ymmärrettävää, että pienituloinen saattaa olla vaikkapa osa-aikaisissa töissä tai sitten pätkätöissä. Tämä tarkoittaisi sitä, ettei pienituloinen voisi tukalassa tilanteessa hakea pikavippiä, joka saattaisi parhaimmillaan pelastaa hänet köyhyysloukusta.

Tuloksi ei pikavippihakemuksissa lueta useinkaan pääomatuloa. Tämä kannattaa pitää mielessä, sillä jos saa kuukausittain esimerkiksi vuokratuloja tai vaikkapa osinkotuloja, eivät nämä kuitenkaan kuulu tulokategoriaan pikavippiä hakiessa. Pikavippihakemus saattaa siis asettaa paljonkin pääomatuloja saavan henkilön pienituloiseksi, jos verotettavaa ansiotuloa on vain pieni määrä vuodessa.

Etuudet eivät yleensä pääomatulojen tapaan kuulu tulokategoriaan, joten esimerkiksi työttömänä pikavipin hakeminen voi osoittautua hankalaksi. Tällöin tosin takaisinmaksukaan ei välttämättä onnistuisi.

Tulot ja tulojen päivittäminen

Nyt olemme siis selvittäneet, mitkä kaikki tulot luetaan tuloiksi pikavippihakemuksessa. Nämä ovat siis palkkatulot tai eläketulot. Kun lähtee täyttämään pikavippihakemusta, kannattaa ottaa esimerkiksi viimeisin palkkakuitti valmiiksi esille, sillä siitä on helppo tarkastaa omien tulojen määrä.

Hakemusta täyttäessä on hyvä myös katsoa tarkkaan, haluaako luotonmyöntäjä kuukausittaisen vai vuosittaisen ansiotulojen määrän ja tuleeko se ilmoittaa nettona vai bruttona. Näiden tietojen oikein täyttäminen on asiakkaan eli hakijan omalla vastuulla ja onkin tärkeää, että ne täytetään oikein. Pienituloisenkaan ei siis tule huijata tulojaan todellisuutta suuremmiksi, sillä usein tulosummista halutaan myös jokin todiste liitteeksi.

Pikavippi pienituloiselle

Pikavippi tai pikalaina voi pelastaa pienituloisen äkillisessä rahantarpeessa, jos vaikkapa pesukone hajoaa ja uusi tulee ostaa tilalle heti. Pienituloisella ei välttämättä ole säästössä tarvittavaa summa, joten pikavipistä saa apua. Kun tulotiedot täyttää oikein, voi pienempääkin palkkaa saava henkilö saada vipin ja näin helpotusta tilanteeseensa.