Mikäli sinulla on sama pankki kuin luotonantajalla, on suoramaksu mahdollinen. Katso edessä varten lainavaihtoehtoja.

Aktia on suomalainen liikepankki, joka tarjoaa pankkipalveluja niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin. Aktia-konserni tarjoaa pankkipalvelujen lisäksi vakuutus ja varainhoitopalveluja, konsernin emoyhtiönä toimii Aktia Pankki Oyj.

Aktia-nimi otettiin käyttöön vuonna 1991, tuolloin se toimi Suomen rannikkoalueiden kaupungeissa. Monet sen pankeista toimivat säästöpankkeina ennen 2000-lukua, mutta tuolloin Aktia erosi säästöpankkiryhmästä, joten sen pankitkin ottivat käyttöön nimen Aktia. Ne eivät tosin myöskään enää olleet säästöpankkeja, sillä Aktia muuttui liikepankiksi ja listautui pörssiin.