Mikäli sinulla on sama pankki kuin luotonantajalla, on suoramaksu mahdollinen. Katso edessä varten lainavaihtoehtoja.

Osuuspankkeja on nykyään suunnilleen 180. Ne eroavat tavanomaisista liikepankeista siinä, että ne harjoittavat osuuskuntamuotoista luottolaitostoimintaa ja toimivat alueellisina vähittäispankkeina. Periaatteessa kuka tahansa voi liittyä Osuuspankin omistajajäseneksi, jos maksaa osuusmaksun. Aivan kuten muissakin osuuskunnissa, myös Osuuspankissa omistajat – eli yleensä yksityishenkilöt – valitsevat joukostaan valtuuston heitä edustamaan. Osuuspankeilla on toimintaa myös Baltian maissa, mutta Suomessa niillä on 16 niin sanottua OP-liittoa.

Vaikka Osuuspankki monilta hallinnollisilta osin eroaa tutummista liikepankeista, tarjoaa se samalla tapaa niin säästämis-, sijoittamis-, rahoitus-, kuin peruspankkipalveluitakin.