Henkilön luottokelpoisuuteen vaikuttavat tekijät eivät ole aina samat, vaan riippuvat luottoa myöntävästä tahosta. Useimmiten kelpoisuuteen vaikuttavat ainakin luottoa hakevan varallisuus sekä tulot ja työsuhde. Omat luottotietonsa voi halutessaan tarkistaa ennen lainan hakemista ikävien yllätysten välttämiseksi. On myös syytä pitää mielestä, etteivät kaikki tahot myönnä lainaa samoin perustein. Yhdestä hylkäävästä päätöksestä ei siis kannata huolestua.

Luottotiedot kertovat maksukyvystä
Lainaa hakevan luottotiedot kertovat lainan myöntävälle taholle henkilön maksukyvystä ja siitä, miten hän on huolehtinut aiemmista veloista sekä laskuista. Luottotiedot tarkistetaan aina rahoitusta myöntäessä.

Negatiiviset ja positiiviset luottotiedot
Luottotiedot jaetaan negatiivisiin ja positiivisiin. Usein luottotiedoista puhuttaessa ajatellaan nimenomaan negatiivisia luottotietoja, jotka ovat Suomessa luottotietorekisteristä saatavia tietoja maksuhäiriöistä. Positiivinen luottotieto puolestaan on muuta henkilön maksukykyä tai -halua kuvaavaa tietoa. Näitä tietoja kerätään usein lainan- tai luotonhakijalta itseltään esimerkiksi palkkakuittia tai muiden henkilöllä tällä hetkellä olevien lainojen tietoja pyytämällä. Vaikka tätä tietoa kutsutaankin positiiviseksi luottotiedoksi, voi se vaikuttaa lainaa tai luottoa hakevan lainanmaksukykyyn joko myönteisesti tai kielteisesti.

Positiivisia luottotietoja ovat:

 • Muut henkilön saamat lainat
 • Luottojen lukumäärä
 • Lainat, joihin kohdistuu yli 60 päivän maksuviive
 • Summa, jolla henkilö lyhentää luottoja ja lainoja kuukausittain
 • Luottojen tyypit
 • Limiittiluottojen luottoraja
 • Henkilön itse ilmoittamat vuositulot
 • Vanhimman ja uusimman luoton alkamispäivämäärät
 • Vuoden aikana myönnettyjen luottojen määrä
 • Yhteisvastuullisten luottojen määrä

Toisin kuin miltei kaikissa muissa Euroopan maissa, Suomessa positiivisille luottotiedoille ei ole olemassa rekisteriä. Tietoja keräävät ja välittävät sen sijaan alaan erikoistuneet yritykset. Kerättyjä tietoja saa käyttää yksityishenkilön maksukyvyn arviointiin luoton myöntämistä harkittaessa ainoastaan tämän omalla suostumuksella.

Negatiivisia luottotietoja ovat maksuhäiriömerkinnät. Luottotietoihin voidaan merkitä maksuhäiriömerkintä, mikäli velka tai lasku on jäänyt maksamatta, mutta esimerkiksi maksun myöhästyminen ei tarkoita välitöntä merkintää. Maksuhäiriömerkintä rekisteröidään vasta, kun tuomioistuin on päätöksellään todennut maksun laiminlyödyksi tai ulosottoviranomainen todennut velallisen varattomaksi ulosottoperinnän yhteydessä. Lisäksi velkojalla on mahdollisuus ilmoittaa maksuhäiriöstä, jos osamaksun tai kulutusluoton maksu on yli 60 päivää myöhässä.

Toisin kuin positiiviset luottotiedot, negatiiviset luottotiedot eli maksuhäiriömerkinnät löytyvät luottotietorekisteristä. Maksuhäiriömerkintä säilyy rekisterissä ennalta määritellyn määräajan, joka on tavallisimmin kolme vuotta. Pisin aika, jonka merkintä voi näkyä rekisterissä, on neljä vuotta ja lyhin puolestaan kaksi vuotta.

Henkilö saa ensimmäisestä luottotietorekisteriin merkitystä maksuhäiriömerkinnästä tiedon, vaikkei sitä erikseen pyytäisikään. Sinulla ei siis voi olla maksuhäiriömerkintää ilman, että olisit siitä itse tietoinen. Voit myös tarkistaa oman tilanteesi tilaamalla luottorekisteriotteen, josta mahdolliset maksuhäiriömerkinnät käyvät ilmi. Koska Suomessa ei ole ainakaan toistaiseksi käytössä positiivista luottotietorekisteriä, näkyvät rekisteriotteessa ainoastaan negatiiviset luottotiedot. Luottorekisteriote on mahdollista tilata itselleen maksutta kerran 12 kuukaudessa.

Mitkä ovat mahdollisuuteni lainan saamiseen?
Mikäli toiveissa on suurempi laina, on raha-asioiden usein oltava kunnossa. Lainanantaja käyttää luottorekisterin tietoja hyväkseen päättäessään, annetaanko hakijalle lainaa vai ei. Maksuhäiriöiden lisäksi myöntäjää voivat kiinnostaa positiiviset luottotiedot. Myös muutama muu tekijä voi vaikuttaa lainanmyöntäjän silmissä hakijan luottokelpoisuuteen eli siihen, millainen kyky tällä on suoriutua taloudellisista velvoitteista:

 1. Ikä. Ikä ei ole este lainan saamiselle, mutta koska luottoluokituksen malli on tilastollinen, on nuoremmilla hieman isompi riski maksuhäiriömerkinnän saamiseen.
 2. Yritysyhteydet. Mikäli lainaa hakeva on jonkin yrityksen hallituksessa tai toimii toimitusjohtajan tehtävässä, voi yrityksen menestys vaikuttaa hänen luottoluokitukseensa. Mikäli taustalla on vaikkapa toimitusjohtajan pesti konkurssiin ajautuneessa yhtiössä, on todennäköisyys maksuhäiriömerkintään suurempi. Perheen tai sukulaisten yritysyhteyksillä sen sijaan ei ole vaikutusta luokitukseen.
 3. Elämänhallinta ja terveys. Aiempien velkojen ja maksujen asianmukainen hoitaminen vaikuttaa luottoluokitukseen positiivisesti. Huomioon voidaan ottaa myös tiedossa olevat, lainanhoitokykyyn vaikuttavat elämänmuutokset sekä elämänhallintaan liittyvät asiat. Tällaisia voivat olla vaikkapa erilaiset riippuvuudet.