Lainan takaisinmaksuaika on koron ohella merkittävimpiä tekijöitä vertailtaessa eri lainoja keskenään. Hakuprosessin aikana on hyvä muistaa, että jokainen laina ja lainatarjous ovat kuitenkin yksilöllisiä, joten omaa päätöstä kannattaa miettiä huolellisesti ja suhteuttaa oma maksusuunnitelma realistisesti omaan maksukykyyn ja elämäntilanteeseen sopivaksi.

Pitkät maksuajat ovat yleistyneet yhdessä lainalle tarjottavien ja lainattavien summien kanssa – joskaan läheskään yhtä pitkistä takaisinmaksuajoista ei voida puhua vaikkapa kulutusluottojen kohdalla verrattaessa perinteisiin asuntolainoihin. Esimerkiksi vuonna 2016 ilman vakuuksia myönnettyjen kulutusluottojen takaisinmaksuaika oli Suomessa keskimäärin jo yli 12 vuotta ja 3 kuukautta, kun vielä viisi vuotta aiemmin keskimääräinen aika oli huomattavasti lyhyempi – 7 vuotta ja 9 kuukautta. On selvää, että korkojen nouseminen on tämän pituisissa lainoissa jo merkittävä tekijä. Sen lisäksi, että näiden luottojen pituus on kasvanut, niin on myös tehnyt otettavien luottojen määrä.

Vakuudettomat kulutusluotot ja pikavipit saa nopeasti ja helposti, pelkkien luottotietojen tarkastuksella. Tämä voi pelastaa monesti niissä tilanteissa, joissa yllättävään menoon tarvitaan kohtuullinen rahasumma nopeasti. Pitkä takaisinmaksuaika voi tuntua erittäin hyvältä ratkaisulta tilanteeseen lyhyine lyhennyserineen.
Aivan ensimmäisenä kannattaa kuitenkin selvittää itselleen ennen lainojen vertailua, mitä merkitystä lainan takaisinmaksuajalla on – sopivatko esimerkiksi voimakkaasti lisääntyneet pitkät takaisinmaksuajat minulle ja mitä etuja sekä haittoja niihin yleisesti ottaen liittyy? Tutustumme aiheeseen tarkemmin seuraavaksi.

Mitä etuja pitkässä takaisinmaksuajassa on?
Ensinnäkin kannattaa kysyä, mikä on pitkä aika? Yleisesti pitkällä laina-ajalla tarkoitetaan kuitenkin lainaa, jonka takaisinmaksun aika on useita vuosia. Jotkut kuitenkin pitävät jo 30 vuoden lainaa pitkänä. Tämä riippuu tietysti paljon myös siitä, minkä ikäinen lainan ottaja on. Mikäli hakija on jo kovin iäkäs, ei rahoituslaitos välttämättä ole halukas myöntämään todella pitkää laina-aikaa.

Luonnollisestikin pitkässä takaisinmaksuajassa on etuna kuukausierien ja lyhennysten koon pieni koko. Kuukausittaiset kustannukset pysyvät tällöin matalina ja rahaa jää yli muihin menoihin, joten hakija ei joudu venyttämään budjettiaan maksaakseen pelkkää lainaa ja näin ollen tinkimään elintasostaan.

Pitkissä lainoissa voi toisinaan olla mahdollisuus saada alkuun melko pitkäkin lyhennysvapaa jakso, joka sovitaan yhdessä rahoituslaitoksen kanssa. Kannattaa kuitenkin tarkkaan miettiä, tuleeko tällainen kausi todella tarpeeseen. Se voi osoittautua hyväksi ratkaisuksi, jos elämäntilanne muuttuu – esimerkiksi lapsen syntyminen voi viedä paljon rahaa, jota tarvitaan arkipäivän ylläpitämiseen. Tällaisissa tilanteissa on syytä olla yhteydessä lainanantajaan ja keskustella asiasta.

Pitkä takaisinmaksuaika antaa lyhennyseriensä pienemmän koon ansiosta paremmat mahdollisuudet harrastaa sijoittamista takaisinmaksun ohella. Parhaimmillaan onnistuneet sijoitukset pitkäkestoisen lainan ohessa voivat tuoda merkittävää tuottoa. Lyhyempien laina-aikojen ja isompien maksuerien lainoissa sijoittamisen harrastamiseen tässä laajuudessa ei välttämättä kaikilla olisi varaa.

Entä mitkä ovat haitat?
Pitkien takaisinmaksuaikojen suurin haitta ovat tietysti kasvavat kokonaiskustannukset – lainanottajan tulee maksaa korkoja pidempään. Pidempi laina-aika tarkoittaa siis sitä, että lainanottaja joutuu käytännössä maksamaan lainaansa pidempään, sillä korkojen osuus muodostuu suuremmaksi laina-ajan kasvaessa. Hän siis maksaa pois vähemmän pääomaa ja enemmän korkoja kuin lyhyessä lainassa aina lyhennyksen yhteydessä.

Pitkissä takaisinmaksuajoissa on myös hyvä olla tarkkana siitä, sisältyykö luottoon esimerkiksi tilinhoitomaksuja tai muita kuukausittaisia kustannuksia. Ne voivat muodostua todella suureksi kokonaiskustannukseksi pidemmällä tähtäimellä, joten asia on hyvä tarkistaa lainaa hakiessa ja lainoja vertailtaessa. Jos oma taloustilanne paranee jossain vaiheessa tuntuvasti, kannattaa miettiä, olisiko syytä kääntyä rahoituslaitoksen puoleen ja muuttaa maksusuunnitelmaa. Takaisinmaksuajan lyhennys voi pidemmällä aikavälillä säästää tuntuvasti rahaa, sillä niin korkojen kuin muidenkin kustannusten osuus itse pääomasta pienenee. Jotkut rahoitusyhtiöt voivat tosin veloittaa maksusuunnitelman muutoksesta, mutta asiasta kannattaa aina olla yhteydessä lainan myöntäneeseen tahoon.