Mitä tarkoitetaan positiivisilla luottotiedoilla?
Negatiivinen luottotieto on Suomessa luottotietorekisteristä saatava maksuhäiriötieto. Positiivinen luottotieto taas on muuta sellaista tietoa, joka kuvaa henkilön kykyä tai halua hoitaa maksuvelvoitteensa. Tällaista tietoa on kerätty perinteisesti luotonhakijalta itseltään kysymällä esimerkiksi palkkakuittia tai tietoja muista lainoista. Tieto voi vaikuttaa henkilön lainanmaksukykyyn myönteisesti tai kielteisesti.

Järjestelmän tietojen vaihtoon osallistuvat yhtiöt
Seuraavat yritykset osallistuvat positiivisten tietojen vaihtamiseen Asiakastiedon luoman järjestelmän puitteissa:

 • 4Finance Oy*
 • Aasa Oy
 • AA-Yleislaina OÜ, Suomen sivuliike*
 • Aktia Pankki Oyj
 • Aktia Rahoitus Oy
 • Avida Finans AB, Suomen sivuliike*
 • Bank Norwegian AS
 • Bigbank AS*
 • Bondora AS, Suomen sivuliike
 • Cashbuddy Oy*
 • Collector Bank AB*
 • DFC Nordic Oyj*
 • Euroloan Consumer Finance Oyj
 • Ferratum Finland Oy*
 • GCC Capital Ab*
 • Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliike*
 • J.W. Yhtiöt Oy*
 • Komplett Bank ASA
 • Lainaamo Oy*
 • My Lender Oy
 • NDN – Yhtiö Oy*
 • Oy Netford Capital Ltd
 • Nordax Bank AB (julk.)
 • OPR-Vakuus Oy*
 • Resurs Bank AB, Suomen sivuliike*
 • Santander Consumer Finance Oy*
 • Surimo Finance Oy
 • Svea Ekonomi AB, Suomen sivuliike*
 • Tact Finance Oy*
 • Top Finance Oy*

Välitettävät positiiviset tiedot ovat:

 • Kuinka paljon henkilöllä on lainaa järjestelmää käyttävistä yrityksistä*
 • Kuinka monta luottoa henkilöllä on*
 • Kuinka suureen osaan lainoista kohdistuu yli 60 päivän maksuviive*
 • Kuinka suuren summan henkilö lyhentää luottojaan kuukaudessa*
 • Minkä tyyppisiä luotot ovat, tiedot eriteltyinä (vakuudettomia, vakuudellisia, limiittiluottoja)
 • Limiittiluottojen luottoraja
 • Vuoden aikana myönnettyjen luottojen määrä
 • Yhteisvastuullisten luottojen määrä
 • Uusimman ja vanhimman luoton alkupäivämäärät
 • Hakijan ilmoittamat vuositulot

Osa järjestelmän osallistujista välittää järjestelmässä suppeampaa tietosisältöä (suppeammat tiedot ja pelkästään niitä välittävät yritykset merkitty *-merkillä)

Kuluttajalla on oikeus tietojensa tarkastamiseen. (ks. tästä)

Mihin tarkoitukseen positiivista luottotietoa saa käyttää?
Tietoa saa käyttää ainoastaan kuluttajan suostumuksella maksukyvyn arviointiin, kun luoton myöntämistä harkitaan. Palvelussa mukana olevat yritykset ovat jokainen allekirjoittaneet sopimukset, joissa määritellään tarkasti tietojen käytöstä.

Miksi positiivista tietoa välitetään?
Tietoa välitetään, jotta yritykset voivat välttää luottotappioita eikä kuluttaja ajaudu uusien lainojen myötä maksuvaikeuksiin. On sekä kuluttajan että yrityksen etu, että lainaa nostetaan ainoastaan sen verran kuin on mahdollista maksaa takaisin. Positiivinen luottotieto vähentää ylivelkaantumisen mahdollisuutta jo ennen maksuhäiriöiden syntymistä.

Miten järjestelmä eroaa niin kutsutusta positiivisesta luottotietorekisteristä?
Positiivinen luottotietorekisteri on nimensä mukaisesti keskitetty rekisteri, johon luotonmyöntäjät päivittävät tietonsa esimerkiksi kuukausittain. Tällainen rekisteri on käytössä mm. Ruotsissa ja suurimmassa osassa Euroopan maista. Asiakastiedon ylläpitämässä järjestelmässä positiiviset luottotiedot kerätään kuluttajan toimeksiannosta tapauskohtaisesti ja ajantasaisesti. Tietoja ei tallenneta luottotietorekisteriin eikä järjestelmässä perusteta uutta rekisteriä.

Voiko luotonhakija estää omien positiivisten tietojensa käyttämisen luottoa hakiessa?
Luotonhakijalta kysytään aina suostumus positiivisten luottotietojen hakemiseen, mutta luottoa voi hakea ilman suostumuksen antamista. Suostumuksen antaminen on aina vapaaehtoista.

Onko järjestelmä turvallinen?
Järjestelmän toimivuus perustuu sekä kuluttajien että luotonmyöntäjien luottamukseen. Järjestelmän sisältämissä tiedoissa sovelletaan samoja tiukkoja vaatimuksia kuin muunlaisenkin luottotiedon käyttöön. Yksityisyyden suoja on erittäin tärkeässä asemassa Asiakastiedon toimintaperiaatteissa.

inkälaisten luottojen myöntämiseen järjestelmää käytetään ja minkälaisia tahoja sitä käyttää?
Järjestelmä on luotu kuluttajaluottojen myöntämistä varten ja siihen osallistuu kuluttajaluottoa myöntäviä tahoja. Ajan tasalla olevan tiedon käyttäjistä voit kysyä kuluttajaneuvonnastamme.